Downloads:
 • Beleidsdocument 2015 - 2020.pdf
 • Jaarverslag 2014 Vereniging Speelotheken Nederland.pdf


 • MISSIE EN VISIE

  Missie

  De Vereniging Speelotheken Nederland is een vereniging van en voor medewerkers[1] van speelotheken en wil primair hun belangen behartigen en voorwaarden scheppen waardoor zij optimaal hun werk kunnen doen binnen de speelotheek. In de tweede plaats wil de verenging de organisaties – stichtingen ondersteunen in hun ondernemerschap. De Vereniging Speelotheken Nederland schept condities waar bestuursleden en medewerkers met visie en ambities elkaar ontmoeten, ondersteunen en versterken. Door de uitwisseling die dan plaatsvindt ontwikkelen en versterken de bestuurders hun visie en ondernemerschap.

   

  Visie

  De kernactiviteiten van speelotheken gaan over spel – spelen en speelgoed. Deze vervullen een steeds belangrijkere rol in het nieuwe sociale domein. Er is spraken van hernieuwde erkenning van het belang van (buiten) spelen in de ontwikkeling van kinderen. (Jantje Beton, Prof. dr. Sieneke Goorhuis, M. de Valck). De kernfunctie van een speelotheek: Uitleen van spelmateriaal zodat kinderen kunnen spelen met materiaal dat bij hun ontwikkeling past is in wezen belangrijker dan de organisatie en de structuur van de speelotheek. Deze functie zal blijven, maar in vorm en uitvoering gaat waarschijnlijk steeds meer veranderen, afhankelijk van plaats en tijd. Eigen kracht en inventiviteit zijn dé kenmerken van de komende jaren.   [1] Lees voor medewerkers zowel vrijwilligers,  beroepskrachten als betaalde medewerkers en bestuurders van koepelorganisaties