Waarom lid worden van de VSN?


Tien redenen om lid te worden van de Vereniging Speelotheken Nederland
1. De VSN brengt speelotheken met elkaar in contact, onder andere via Speelotheek Contact op Facebook. 
2. De VSN maakt afspraken met speelgoedleveranciers, waardoor leden profiteren van een extra korting op speelgoed.
3. De VSN brengt zeven keer per jaar een nieuwsbrief uit met relevante informatie voor speelotheken.
4. De VSN heeft een intranet exclusief voor leden met waardevolle informatie voor hun speelotheek.
5. De VSN werkt aan deskundigheidsbevordering voor speelotheekmedewerkers.
6. De VSN onderhoudt contacten met de media en brengt nieuws rond speelotheken onder de aandacht.
7. De VSN is als overkoepelende organisatie de vertegenwoordiger van de speelotheken in Nederland. 
8. De VSN stimuleert het contact tussen speelotheken onderling met een subsidie voor regiobijeenkomsten. 
9. De VSN ondersteunt en adviseert speelotheken op verzoek.
10. De VSN is de verbindende factor tussen speelotheken. Samen staan we sterker!