ZO KAN HET OOK!

De Vereniging Speelotheken Nederland is trots op de speelotheken. Elke speelotheek is uniek, maar allen streven hetzelfde doel na: kinderen laten spelen met speelgoed dat bij hun ontwikkeling past! Wij staat pal achter de missie van onze leden. 

Met het boek Zo kan het ook! De kracht van de speelotheek in 10 portretten laat de Vereniging Speelotheken Nederland zien op welke wijze speelotheken bouwen aan de pedagogische civil society, een opvoedomgeving waar kinderen en spel de ruimte krijgen.
In 10 portretten presenteren we een dwarsdoorsnede van de speelotheken in Nederland. We portretteren de samenwerking met Centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken en
brede scholen. Hoe worden mensen met een beperking betrokken bij het werk in de speelotheek. Welke kansen biedt de speelotheek binnen de gemeente in het kader van de WMO? Wat kan een speelotheek betekenen voor de integratie van nieuwe Nederlanders?  We hopen dat dit boekje een inspiratiebron is voor beleidsmakers en speelotheek medewerkers. 
Het boek is voor 5 euro te bestellen via het secretariaat.