Downloads:
 • Jaarverslag 2015 Vereniging Speelotheken Nederland.pdf


 • Jaarverslag VSN 2015

  De Vereniging Speelotheken Nederland is in 2003 opgericht met als doel een centraal aanspreekpunt te willen zijn voor de leden, informatie over en aan speelotheken te verschaffen en nationale en internationale contacten te onderhouden.

   

  In maart 2015 hebben we een nieuw beleidsdocument gepresenteerd aan onze leden. Kernpunt in dit beleidsplan is dat we speelotheken weerbaar willen maken op het gebied van hun bedrijfsvoering. In de huidige tijd zijn zekerheden vanuit het verleden wat bijvoorbeeld subsidieverstrekking vanuit de overheid betreft, geen garanties meer voor de toekomst. Speelotheken zijn echter vr alles d instantie waar iedereen terecht moet kunnen om speelgoed te lenen en alles te weten te komen over spel en speelgoed. Daarom is dit jaar het jaarthema: Speelotheek, een speelse onderneming!.

   

  De medewerkers van de vereniging hebben zich ook dit jaar weer belangeloos ingezet om er voor te zorgen dat speelotheken kunnen doen waar ze goed in zijn: Kinderen laten spelen met speelgoed dat bij hun ontwikkeling past. Van deze activiteiten en de resultaten ervan leggen we in dit jaarverslag verantwoording af. Vragen en opmerkingen zijn welkom. Alle leden zijn hartelijk welkom op onze Algemene Ledenvergadering, welke plaatsvindt in s-Hertogenbosch op 30 januari 2016. Tijdens die gelegenheid geven we graag persoonlijk toelichting op de werkzaamheden en jaarcijfers van 2015.

   

  We wensen onze leden veel nieuwe energie in het komende jaar toe welke in het teken zal staan van het thema Samen voor ieder kind.

   

  Peter Vereijken, voorzitter                              voorzitter@speelotheken.nl
  Teun Praasterink, penningmeester                penningmeester@speelotheken.nl 
  Annelies Kooij, secretaris                               secretariaat@speelotheken.nl       

  Tineke Kuivenhoven, bestuurslid                   pr@speelotheken.nl

  Marije Magito, bestuurslid                              marijemagito@speelotheken.nl

  Diny van der Aalsvoort, te kiezen bestuurslid      opleidingen@speelotheken.nl