Downloads:
  • Voorbeeldbrief aanvraag subsidie deskundigheidsbevordering.pdf


  • Voorbeeldbrief subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

    Mei volgend jaar is het zover, het internationale speelothekencongres in Congress Centre Corpus, Leiden. Alle speelotheken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres. In deze vier dagen (10 - 13 mei 2017) verwachten wij een overvol congres/scholingsprogramma over spel - spelen - speelgoed. Zie http://www.itla2017.nl/. Speelotheekmedewerkers van over de hele wereld ontmoeten elkaar hier om de visie aan te scherpen, ervaringen uit te wisselen en deskundigheid te vergroten. 

     

    Als speelotheek is het mogelijk een aanvraag te doen voor subsidie van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, zoals het bezoeken van een congres. De VSN en ITLANL2017 bieden de speelotheken graag een voorbeeldbrief aan voor de aanvraag van deze subsidie om deel te nemen aan het internationale speelothekencongres. Voor een aanvraag bij uw gemeente kunt u deze brief naar eigen gegevens en wensen in-/aanvullen. We adviseren u de brief op te maken met eigen logo en eventuele lay-out. Het logo van de VSN mag natuurlijk ook toegevoegd worden. De voorbeeldbrief vindt u in het bestand hierboven.