Regiobijeenkomst Capelle aan den IJssel (deel 1)

12 september jl. vond er een regiobijeenkomst bij Berend Botje in Capelle aan den IJssel plaatst. Dankzij Maria Roelofsen konden speelotheken zich opgeven voor een informatieve avond waar werd gesproken over spel en spelen, het stilzwijgend verlengen van abonnementen en waar twee speelgoedleveranciers hun materiaal konden tonen.

Met de aanwezigheid van deze deskundigen en de medewerkers/vrijwilligers van maar liefst 10 speelotheken uit de regio Zuid-Holland mag deze avond een groot succes genoemd worden. Berend Botje bedankt voor de organisatie!


Spel en spelen: beleven en uitdragen
Door: Diny van der Aalsvoort


Wat is spel?
Diny begint met het uiteenzetten van de kenmerken van spel. Spel is een doel op zichzelf. Spel hoeft niet altijd te leiden tot een bepaalde uitkomst, het spel op zichzelf is al een uitkomst. Spel gaat om plezier en betrokkenheid. Spel is vrijwillig en spel is flexibel. Binnen spel is het mogelijk eigen regels te maken en volgen,


Daarnaast zijn er verschillende spelcategorieŽn te onderscheiden. Het type spel van een kind is afhankelijk van leeftijd, hechting, temperament, cultuur, et cetera. 

  • Sensopathisch/motorisch spel: zintuigelijk, een lijfelijk ervaring zoals voelen of een reactie uitlokken. Al spelend lokt een kind op deze manier ontwikkeling uit.
  • Hanterend spel: de ontwikkeling van de motoriek. Een kind gebruikt iets op een manier waarop het zelf prettig vindt.
  • Esthetisch spel: behaaglijk of mooi maken naar eigen ervaring, het zoeken naar een balans zoals bijvoorbeeld tijdens het rijgen van kralen zelf een patroon maken wat je prettig/mooi vindt.
  • Verbeeldend spel: de werkelijkheid naar eigen hand zetten, een eigen wereld maken.

Kinderen stellen vaak eigen doelen tijdens hun spel, terwijl volwassenen vaak een doel hebben buiten het spel. Het spel moet in dat geval tot een resultaat leiden. Spel blijft altijd bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Spel kan daarom gebruikt worden als didactisch middel dat in dienst van de ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld grenzen te verleggen of spanning te reguleren.

De rol van de professional bij de speelotheek
Als professional ben je bijvoorbeeld het kind nabij. Kinderen aanspreken, het kind moet zich veilig voelen in de speelotheek.

Maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling in kaart brengen. Feedback vragen van klanten over materiaal, wat wordt wel geleend en wat niet, hoe wordt het speelgoed gebruikt, waar is behoefte aan onder de leden. En natuurlijk ook de ontwikkeling van kinderen stimuleren door speelgoedadvies te geven en advies te vragen aan de ouders over de ontwikkeling van het kind.


Hoe kan de speelotheekmedewerker van spelen leren maken? Dat kan volgens Diny op twee manieren. Ten eerste via continuŁm spel in de speelotheek mogelijk maken. Dit kan van een laissez-faire houding zijn tot het plannen van suggesties voor spel. Ten tweede kun je spel spelend aanreiken. Dit doe je door de omgeving zo in te richten dat het vanzelf tot spel uitnodigt. Echter of kinderen een activiteit als spel ervaren kunnen alleen zij ervaren. Hoe je dit in jouw speelotheek doet hangt af van hoe je zelf denkt over spel en spelen.