Regiobijeenkomst Capelle aan den IJssel (deel2)

12 september jl. vond er een regiobijeenkomst bij Berend Botje in Capelle aan den IJssel plaatst. Dankzij Maria Roelofsen konden speelotheken zich opgeven voor een informatieve avond waar werd gesproken over spel en spelen, het stilzwijgend verlengen van abonnementen en waar twee speelgoedleveranciers hun materiaal konden tonen.

Met de aanwezigheid van deze deskundigen en de medewerkers/vrijwilligers van maar liefst 10 speelotheken uit de regio Zuid-Holland mag deze avond een groot succes genoemd worden. Berend Botje bedankt voor de organisatie!


Stilzwijgend verlengen mag dat nog wel?
Door: Dirk Jan Radsma, penningmeester Berend Botje en eigenaar administratiekantoor Radsma.


Als speelotheek ga je met de klant een overeenkomst aan onder bepaalde voorwaarden en met de lengte van 1 jaar. Deze overeenkomst wordt over het algemeen tot opzegging verlengt. Het opzeggen van de overeenkomst is gebonden aan de gestelde voorwaarden wat betreft tijd, wijze et cetera. Dit noemen we stilzwijgend verlengen. Maar mag stilzwijgend verlengen nog wel?


Sinds 1 december 2012 geldt de wet Van Dam. Deze wet zegt dat verlengen mag, maar niet meer voor een langere periode. Deze wet is alleen van kracht bij contracten met consumenten waarbij het gaat om een periodieke levering van producten of diensten gedurende een zekere periode, zoals in een speelotheek. Dit houdt in dat klanten elk moment mogen opzeggen, er nieuwe contracten mogen worden gesloten voor maximaal 1 jaar, de wet gaat boven de algemene voorwaarden van de speelotheek, het geldt alleen voor het verlengen van het contract en niet voor een nieuw gesloten contract, heeft een klant zijn contract vooruitbetaald maar zegt hij op dan moet er terugbetaald worden en opzeggen mag via het kanaal (schriftelijk, mondeling, telefonisch, mail, et cetera) waar het contract is aangegaan, schriftelijk opzeggen mag je dus niet eisen.


Welke gevolgen heeft dit voor een speelotheek? Een nieuw contract tussen speelotheek en klant mag maar voor maximaal 1 jaar worden aangegaan. Na dit jaar mag het contract verlengd worden, maar de klant mag opzeggen wanneer hij dat wil (met opzegtermijn van 1 maand).


Jaarlijkse contributie innen, 2 manieren
We bespreken twee manier van het innen van de contributie. Welke manier wordt er in de aanwezige speelotheken gebruikt en hoe wordt daar mee omgegaan. De kijk van Dirk Jan op de verschillende manieren is als volgt:

  1. Facturatie aan het begin van de periode: je moet een goede administratie hebben om vervolgfacturen bij te houden, er zijn verschillende factuurmomenten, dit betekent een grotere administratieve organisatie, gespreide inkomsten en geen solide liquiditeitspositie van de speelotheek.
  2. Facturatie bij aanvang van de overeenkomst: betalen tot 31 december, daarna op 1 januari nieuwe facturering, administratief gemakkelijker, makkelijker budgetteren, financiŽle tegenslagen zijn gemakkelijker op te vangen.


Conclusie
Beide manieren van contributie innen nemen de nadelige gevolgen (restitutie van contributie) niet weg. Als groep constateren we dat het vrij weinig voorkomt dat klanten hun contributie (gedeeltelijk) terug vragen bij het opzeggen van lidmaatschap. Maar mocht je dit willen voorkomen: sluit jaarlijks nieuwe contracten af. Door actief een nieuw contract met de klant af te sluiten, stemt de klant in met een nieuw contract. De mogelijkheid elk moment op te mogen zeggen vervalt en het contract is weer voor een jaar geldig.