Het Bestuur staat voor de algemene organisatie van de Vereniging Speelotheken Nederland . 

Voorzitter:                                Peter Vereijken
Secretaris:                              
Teun Praasterink
Penningmeester:                    Teun Praasterink
Bestuurslid: Tineke Kuivenhoven (PR en internationale contacten)
Bestuurslid:                              Thessa van Helden (kandidaat voorzitter)
Bestuurslid:    Maria Roelofsen (kandidaat secretaris)

Bestuurslid:                             Dirk Jan Radsma (kandidaat penningmeester)

Bestuurslid:                             Koosje de Beer (kandidaat bestuurslid, portefeuille PR)

Bestuurslid:                             Bianca Piping (kandidaat bestuurslid, portefeuille PR)


Diverse Stafleden dragen hun steentje bij in de organisatie:
Hoofdredacteur nieuwsbrief:    Valerie Verkaart

Een College van Advies steunt het bestuur op de achtergrond:
Henk Kasbergen, voormalig directeur Jantje Beton
Bert Franssen, Stichting Brede School Nederland
Froukje Hajer, Kind, Ruimte en Spel

De Ambassadeur brengt waar mogelijk de speelotheken onder de aandacht:
Marianne de Valck


Actief zijn voor de Vereniging Speelotheken Nederland

Vele handen maken licht werk. De medewerkers van de vereniging doen hun werk vanuit hun motivatie om de speelotheken in Nederland te ondersteunen. Daarbij maken ze gebruik van hun eigen talenten en vaardigheden. Zie je voor jezelf ook mogelijkheden als staflid of in het bestuur? Je kunt aan de slag als regiocontactpersoon, als staflid het beheer van deze website overnemen, of in het bestuur zitting nemen met als portefeuille "media en ICT".

Reageer door een mail te sturen naar één van de bovenstaande adressen. 
WE KUNNEN HULP GOED GEBRUIKEN!