Landelijke organisaties


Netwerk Ruimte voor de Jeugd
Ruimte voor de Jeugd is een platform van organisaties en personen die de bewegingsvrijheid van kinderen op straat willen bevorderen. Wij volgen praktijkontwikkelingen en onderzoeksresultaten en wisselen kennis uit. Op de website vindt u nieuws, agendapunten en een overzicht van relevante organisaties. 
www.ruimtevoordejeugd.nl

Jantje Beton
Speelotheken worden van harte uitgenodigd om mee te lopen met de jaarlijkse collecte. 50 % van het opgehaalde bedrag is rechtstreeks voor de collecterende organisatie. De andere 50% wordt gebruikt voor een doel in stad of dorp.
www.jantjebeton.nlMovisie
Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Movisie biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid.In het werk van Movisie staan vijf actuele themas centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Voor speelotheken: veel informatie over vrijwilligersbeleid!
www.movisie.nl