Speelotheken brengen spel en speelgoed tot leven!

Visie op speelotheken
Een speelotheek is een laagdrempelige organisatie. Iedereen kan er terecht voor informatie over spelen en speelgoed. Medewerkers van de speelotheek hebben hart voor spelen en stellen het speelgoed beschikbaar om te bekijken en uit te proberen. Bij de speelotheek leen je speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs ontdekt je kind de wereld.

Speelgoed lenen 
Speelgoed lenen is handig; je kunt een paar weken thuis met het geleende speelgoed spelen en uitvinden of het geschikt is voor je kind. Als je kind er weer op uitgekeken is, breng je het weer terug om iets nieuws te lenen. Zo heb je voor niet te veel geld altijd passend speelgoed in huis.

Belangenvereniging
De Vereniging Speelotheken Nederland is een vereniging voor speelotheken en door speelotheken. De Vereniging brengt speelotheken met elkaar in contact en zet zich in om het belang van speelotheken aan te tonen en uit te breiden. Ervaringen worden uitgewisseld en speelotheken ondersteunen, inspireren en stimuleren elkaar.

Beleidsplan
In het beleidsplan zijn drie hoofddoelstellingen geformuleerd.

A. Het ondersteunen van speelotheken die lid zijn van de vereniging.
B. Het uitdragen van het belang van spel en spelen en de rol van speelotheken daarin.
C. Het versterken van de organisatie van de Vereniging Speelotheken Nederland.
Onder deze doelstellingen zijn vele activiteiten en subdoelen te scharen.

Doel A wil de Vereniging Speelotheken Nederland vormgeven door uitbreiding van het informatief platform en vergroten van de deskundigheid van de leden van de Vereniging Speelotheken Nederland.
Daarvoor zijn diverse subdoelen geformuleerd die betrekking hebben op de volgende speerpunten:

* Regiocontactpersonen
* Regiobijeenkomsten
* Website
* Trainingen
* Brochures
* Landelijke Speelothekendag
* Speelotheek van het jaar
* Nieuwsbrieven

Doel B wil de Vereniging Speelotheken Nederland vormgeven door te pleiten voor erkenning van het belang van speelotheken, en door de naamsbekendheid van de Vereniging Speelotheken Nederland te vergroten.
Daarvoor zijn diverse subdoelen geformuleerd die betrekking hebben op de volgende belanghebbenden:

* Overheid en maatschappelijke organisaties
* Landelijke Netwerken
* Nationale- en Internationale Speelorganisaties

Doel C is een voorwaarde om de activiteiten die onder doel A en B vallen te kunnen realiseren.
Daarvoor zijn diverse subdoelen geformuleerd die betrekking hebben op de volgende sperpunten:

* Financiƫle middelen
* Deskundig bestuur
* Meer leden

Indien u geĆÆnteresseerd bent in het totale beleidsplan van de vereniging kunt u deze aanvragen via secretariaat@speelotheken.nl