Emir heeft plezier geeft ouders informatie over het belang van spelen en praten met je kind. Het beeldverhaal bestaat uit tien aansprekende illustraties, gecombineerd met eenvoudige tekst. Ook de speelotheek komt naar voren in dit beeldverhaal. Spel aan Huis Nederland heeft het beeldverhaal ontwikkeld, in samenwerking met Pharos.

Voor wie?

Het beeldverhaal is speciaal gemaakt voor ouders van jonge kinderen (tussen één en zeven jaar) voor wie (Nederlands) lezen niet eenvoudig is. Dit verhaal met ouders gebruiken is interessant voor beroepskrachten en vrijwilligers in voor- en vroegschoolse educatie, jeugdgezondheidszorg, kinderopvangvoorzieningen, vluchtelingenwerk, taalcursussen en welzijnswerk. Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, heeft de ontwikkeling van het beeldverhaal mogelijk gemaakt en begeleid.

Spel aan Huis

Spel aan Huis ziet spel als basis voor een optimale ontwikkeling, en biedt kinderen en ouders zo nodig een helpende hand bij het leren spelen. Getrainde stagiairs komen hiervoor wekelijks bij gezinnen thuis.

Vijftien gemeenten in Nederland hebben Spel aan Huis in hun ondersteuningsaanbod; in 2019 zijn ruim 750 gezinnen een half jaar lang in het (samen) spelen begeleid. Spel aan Huis is laagdrempelig en bereikt een diversiteit aan gezinnen. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie, begeleiding en kwaliteit. Spel aan Huis is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en in de menukaart Kansrijke Start.

Bestellen

Het beeldverhaal kan digitaal met ouders gelezen worden. Het is te vinden op de website van Spel aan Huis: www.spelaanhuis.nl

Als aantrekkelijk vormgegeven brochure is het te bestellen bij Buro Extern:

bestelling@extern.nl o.v.v. Beeldverhaal Emir heeft plezier.

De kosten zijn, inclusief verzendkosten:

1 exemplaar: € 11,95

2 stuks:        € 18,95

5 stuks:        € 30,-