Landelijke organisaties

Netwerk Ruimte voor de Jeugd
Ruimte voor de Jeugd is een platform van organisaties en personen die de bewegingsvrijheid van kinderen op straat willen bevorderen. Het Netwerk volgt praktijkontwikkelingen en onderzoeksresultaten en wisselt kennis uit.
www.ruimtevoordejeugd.nl

Jantje Beton
Speelotheken worden van harte uitgenodigd om mee te lopen met de jaarlijkse collecte. 50% van het opgehaalde bedrag is rechtstreeks voor de collecterende organisatie. De andere 50% wordt gebruikt voor een doel in stad of dorp.
www.jantjebeton.nl

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
Vereniging NOV is de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Speelotheken vinden hier veel informatie over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en het besturen van een vrijwilligersorganisatie.
www.nov.nl

HEB JE EEN VRAAG?