FAQ

 

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen én de antwoorden. Handig! Het zijn er nog niet zoveel, maar het worden er vanzelf meer.

Klik op de vragen om de antwoorden uit te klappen.

Is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht voor vrijwilligers van een speelotheek?

Nee. een VOG is niet verplicht. Een VOG is alleen wettelijk verplicht voor bepaalde beroepen, zoals gastouders en taxichauffeurs. Het kan wel zijn dat het wenselijk is om desondanks een VOG aan te vragen, bijvoorbeeld omdat de medebewoners van het gebouw waar de speelotheek in zit dit graag willen.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers is gratis, meer informatie daarover vind je op de website van de Rijksoverheid. De voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gratis VOG staan hier. Bovenaan de pagina kun je doorklikken naar een verder uitleg van de voorwaarden.

Er is een ‘actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid’ nodig. Hiervoor moet de speelotheek onder andere een privacyverklaring (ingevuld voorbeeld privacyverklaring), protocol voor vertrouwenspersonen en gedragscode hebben. Er is niet één verplicht format, maar ter inspiratie vind je voorbeelden van deze documenten door op de links te klikken!

Verder heb je voor een aanvragen van een VOG eHerkenning niveau 3 nodig. Dit is helaas niet gratis; de tarieven verschillen per leverancier, maar het gaat om enkele tientjes per jaar. Meer informatie over eHerkenning vind je op de webpagina van eHerkenning. eHerkenning kan alleen worden aangevraagd door een (gemachtigde van) een volgens het handelsregister tekenbevoegd persoon. De feitelijke aanvraag van eHerkenning gaat via één van de leveranciers.

Mag ik de abonnementen van onze speelotheek automatisch (stilzwijgend) verlengen?

Nee, dat mag niet. Sinds 01-12-2012 is de Wet van Dam van kracht. Dat betekent dat stilzwijgende verlenging niet meer is toegestaan. Een abonnement mag in principe voor maximaal een jaar worden afgesloten. Daarna hoort het abonnement stopgezet te worden, tenzij de consument tijdig aangeeft het abonnement te willen verlengen. Verleng je het abonnement toch stilzwijgend? Dan wordt het vanzelf een abonnement voor onbepaalde tijd en mag het abonnement op elk moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.

De Wet van Dam geldt overigens niet voor het lidmaatschap van verenigingen, omdat de opzegregelingen binnen een vereniging worden bepaald door de ledenvergadering en worden vastgelegd in de statuten.