Speelotheken brengen spel en speelgoed tot leven!

Spel en spelen
Een speelotheek is een laagdrempelige organisatie. Iedereen kan er terecht voor informatie over spelen en speelgoed. Medewerkers van de speelotheek hebben hart voor spelen en stellen het speelgoed beschikbaar om te bekijken en uit te proberen. Bij de speelotheek leen je speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs ontdekt je kind de wereld.

Speelgoed lenen 
Speelgoed lenen is handig en duurzaam; je kunt een paar weken thuis met het geleende speelgoed spelen en uitvinden of het geschikt is voor je kind. Als je kind er weer op uitgekeken is, breng je het weer terug om iets nieuws te lenen. Zo heb je voor niet te veel geld altijd passend speelgoed in huis, een duurzame oplossing.

Belangenvereniging
De Vereniging Speelotheken Nederland is een vereniging voor en door speelotheken. We brengen speelotheken met elkaar in contact, ondersteunen ze waar nodig en organiseren een jaarlijkse landelijke speelothekendag. We zetten ons in voor het maatschappelijk belang van speelotheken. Speelotheken wisselen informatie en kennis uit en ondersteunen, inspireren en stimuleren elkaar.

HEB JE EEN VRAAG?